WhatsApp Image 2020-04-04 at 18.48.46

Am Lauren James

Dewiswyd Lauren yn Ddirprwy Arweinydd Plaid Werdd Cymru ym mis Ebrill 2020. Mae hi wedi bod yn aelod gweithgar o’r Blaid Werdd am 5 mlynedd, gan wirfoddoli’n lleol ac yn genedlaethol.  

Yn rhiant sengl i dri o blant, mae Lauren wedi byw yng Nghasnewydd, De Cymru ers chwe blynedd. Ers 2017 mae hi wedi gweithio gartref fel rheolwr cyfryngau cymdeithasol ochr yn ochr â rhedeg blog ffordd o fyw gwyrdd i rieni.

Mae Lauren yn poeni'n fawr am y byd naturiol, addysg a bywydau pobl ifanc. Mae hi'n eiriolwr angerddol dros gydraddoldeb rhywiol a chyfiawnder cymdeithasol.