Ein Gwefan

 

Ar hyn o bryd rydym yn tyfu fel plaid, ac yn gweithio'n galed i ddenu mwy o aelodau i'n helpu ni fedru rhoi’r dewis Werdd i bawb yng Nghymru.

Rydym yn gobeithio y byddwn ni yn medru darparu gwefan gwbl ddwyieithog yn y dyfodol agos. Fel y mae, rydym heb yr adnoddau i gyfieithu pob erthygl sy'n arddangos ar ein gwefan. Mae newid hyn yn un o blaenoriaethau ni, a rydym yn gweithio'n galed i ddenu fwy o wirfoddolwyr i'n helpu ni gyflawni hyn.

Yn y cyfamser, byddwn yn gobeithio bydd siaradwyr o unrhyw iaith yn gweld ein bod ni'n gweithio tuag at sicrhau cyfiawnder cymdeithasol, a chymdeithas cynaliadwy. Gweler isod fanylion am nifer o'n polisïau.

Diolch am ddarllen.

Gallwch ddarllen ein Maniffesto diweddaraf FAN HYN

Ymunwch â’r Blaid Werdd