Green Party Candidates Step Aside To Secure Remain vote

7 November 2019

The Green Party will not field a candidate in ten constituencies in wales in the upcoming General Election as part of a series of electoral arrangements with the Liberal Democrats and Plaid Cymru. Our candidates are stepping aside to ensure that the Remain vote on 12 December is unified and that a Tory candidate is not successful in the constituency.

A spokesperson for the Green Party said:

“Brexit would be deeply damaging across Wales, and this is the right thing to do for local people. As already demonstrated in the 2017 General Election, Greens are willing to work with other parties for the common good. Go to our website at greenparty.org.uk to find your nearest Green candidate and support their campaign to secure a Green voice for Wales”

Electoral arrangements have been made in a handful of constituencies across Wales and England.

A statement was secured by a Plaid Cymru candidate on Anglesey stating that he would not support rebuilding Wylfa B, and instead campaigning for investment in renewable energy on the island.

Ymgeiswyr y Blaid Werdd yn camu i'r neilltu i sicrhau'r bleidlais Aros.

Ni fydd Blaid Werdd Gogledd Orllewin Cymru yn sefyll ymgeisydd yn Arfon nac Ynys Môn yn yr Etholiad Cyffredinol fel rhan o gyfres o drefniadau etholiadol gyda'r Democratiaid Rhyddfrydol a Phlaid Cymru.

Mae ein hymgeiswyr yn camu o'r neilltu i sicrhau bod y bleidlais Aros ar 12 Rhagfyr yn unedig ac nad yw ymgeisydd Torïaidd yn llwyddiannus yn yr etholaeth.

Dywedodd llefarydd dros y Blaid Werdd:

"Byddai Brexit yn hynod niweidiol ledled Cymru, a dyma'r peth iawn i'w wneud i bobl leol. Mae'r Gwyrddion yn barod i weithio gyda phartïon eraill er budd pawb, fel yr ydym eisoes wedi profi yn yr Etholiad Cyffredinol diwethaf yn 2017. Ewch i'n wefan greenparty.org.uk i ddod o hyd i'ch ymgeisydd agosaf a chefnogi eu hymgyrch i sicrhau llais Gwerdd yng Nghymru."

Gwnaed trefniadau etholiadol mewn llond llaw o etholaethau ar draws Cymru a Lloegr.

Sicrhawyd gosodiad gan ymgeisydd Plaid Cymru ar Ynys Môn yn datgan na fyddai yn gefnogol o ailgodi Wylfa B, ac yn hytrach yn ymgyrchu am fuddsoddiad mewn ynni adnewyddadwy ar yr ynys.


RSS Feed Wales Green Party RSS Feed

Back to main page