ymuno rhoi trafod

Dewch i gwrdd â Swyddog Rhanbarthol Greens of Colour PWC

Shwmae oddi wrth Paul Beswick, eich Swyddog Rhanbarthol o Greens of Colour Cymru

Fel gwnaeth brotestiadau “Black Lives Matter” benawdau llynedd, nid lleiaf gyda’r dymchwel o gerflun Edward Colston dros Bont Hafren, a’r mudiad i gydnabod gwir etifeddiaeth orffennol drefedigaethol Prydain yn cynyddu momentwm, mae’r Blaid Werdd hefyd wedi bod yn flaenllaw yn yr atgyfodiad hwn mewn gweithrediaeth cydraddoldeb hiliol.

Roedd mabwysiad Cyngor Lambeth ym mis Gorffennaf o fudiant y Cynghorydd Scott Ainsley o’r Blaid Werdd i fynnu iawndaliadau llywodraethol am gaethwasiaeth yn enghraifft gyntaf o’r math bolisi’n cael ei lywio trwy lywodraeth leol. Mi wnaeth y gefnogaeth lethol i bolisi tebyg yn ystod Cynhadledd yr Hydref wneud y Blaid Werdd y blaid genedlaethol gyntaf i geisio cydnabod a rhoi pwysau ar lywodraeth i drwsio’r difrodau a wnaethpwyd gan y fasnach gaethwasiaeth drawsiwerydd. Mae Greens of Colour, y mudiad dw i’n falch i fod yn Swyddog Rhanbarthol Cymru drosto, wedi bod ar flaen ac yng nghanol y datblygiadau hyn.

Amcanion “Greens of Colour”, fel maent wedi eu gosod yn ei gyfansoddiad, yw
I gefnogi’r Blaid yn ei chyfathrebiad ac ymrwymiad gyda chymunedau o liw.
I hybu polisïau a hyrwyddiadau’r Blaid sy’n gyfeillgar i grwpiau “People of Colour,”a,
I ddatblygu perthynas dda rhwng PWLLC a grwpiau, ymgyrchoedd a sefydliadau “People of Colour.”

Fel eich Swyddog Rhanbarthol Greens of Colour newydd, rydw i’n benderfynol i helpu cyflawni’r amcanion hyn, yn enwedig o fewn fy mhlaid leol (Caerdydd a’r Fro). Mewn mannau eraill o Gymru, yn realistig, mi fyddaf ond yn gallu gweithio gyda chi gyd i gefnogi’r ymdrechion mae eich pleidiau lleol hefyd yn eu gwneud tuag at fwy o gyfranogiad mewn gwleidyddiaeth.

Felly, cysylltwch â mi (yn enwedig i anfon gwybodaeth am eich llwyddiannau, ond hefyd os ydych chi’n meddwl y gallai Greens of Colour fod o help) drwy e-bost (greensofcolour@greenparty.org.uk ) gan ddefnyddio Swyddog Rhanbarthol Cymru fel testun.

Diolch yn fawr!

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

cyCymraeg