Etholiadau Senedd Cymru - Mai 6ed 2021

Bydd etholiadau ar gyfer Senedd Cymru (a elwid gynt yn Gynulliad Cymru) yn cael eu cynnal ar Fai 6ed 2021. Bydd ymgeiswyr Plaid Werdd Cymru yn sefyll ym mhob rhanbarth yng Nghymru, yn ymgyrchu'n galed i sicrhau llais Gwyrdd yn y Senedd a all ddal Llywodraeth Cymru i cyfrif a hyrwyddo ein Bargen Werdd Newydd ar gyfer Cymru.

Bydd etholiadau cynghorau lleol yn cael eu cynnal y flwyddyn ganlynol ym mis Mai 2022. Mae'r holl isetholiadau cyngor wedi'u gohirio gan y llywodraeth nes bydd rhybudd pellach fel rhan o'r mesurau i fynd i'r afael â'r pandemig coronafirws.

Gwnewch rodd i gefnogi ein hymgyrchu etholiadol yng Nghymru. Nid ydym yn cael ein hariannu gan biliwnyddion neu fusnes mawr - rydym yn dibynnu ar roddion gan bobl fel chi sydd eisiau byd gwell

Mae Rhaglen Wleidyddol y Blaid Werdd yn nodi beth y mae Gwyrddion mewn gwleidyddiaeth i'w wneud: rhoi diwedd ar y system sy'n parhau i brifo'r amgylchedd a phob un ohonom sy'n dibynnu arni - ac adeiladu dewis amgen gwell.

Nid yw’r Rhaglen hon yn debyg i faniffestos pleidiau eraill, nid yw wedi cael ei gwasgu trwy grwpiau ffocws a’i dileu yn ôl yr arolwg diweddaraf. Yn lle mae wedi cael ei adeiladu o bolisïau a gynigiwyd ac y pleidleisiwyd arnynt gan ein haelodau, gan geisio sicrhau dyfodol tymor hir y lleoedd a'r bobl y maent yn eu caru.

Mae'n weledigaeth o fyd gwell, a gyda'n gilydd gallwn ei gyflawni.