SianBsmall

Am Anthony Slaughter

Etholwyd Anthony Slaughter yn Arweinydd / Llefarydd Plaid Werdd Cymru ym mis Rhagfyr 2018, ar ôl gwasanaethu fel Dirprwy Arweinydd yn 2014 a 2015. Mae wedi bod yn aelod ac ymgyrchydd gweithredol o WGP am sawl blwyddyn yn lleol, yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg, ac yn genedlaethol ledled Cymru.

Mae Anthony wedi cael profiad helaeth o ymgyrchoedd etholiadol ar bob lefel ar ôl bod yn ymgeisydd mewn sawl etholiad ar gyfer San Steffan, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, a hefyd ar lefel Awdurdod Lleol a Chyngor Tref. Yn 2017 ef oedd ymgeisydd ward Awdurdod Lleol St Augustine’s, un o ddwy sedd darged WGP. Mae wedi cynrychioli WGP lawer gwaith ar deledu a radio lleol a chenedlaethol, yn fyw ac wedi'u recordio ymlaen llaw, ac mae wedi cymryd rhan mewn amrywiaeth eang o gyfarfodydd a digwyddiadau cyhoeddus ar ran y Gwyrddion.

Mae Anthony wedi byw ym Mhenarth, ychydig y tu allan i Gaerdydd, ers 15 mlynedd lle mae'n gweithio fel dylunydd gardd. Ochr yn ochr ag ymgyrchu dros y Blaid Werdd, mae Anthony wedi ymgysylltu'n hir â'r sefydliad amgylcheddol cymunedol lleol Gwyrddio Penarth Greening y bu'n gadeirydd arno am sawl blwyddyn. Mae’r ymgysylltiad hwn wedi cynnwys amryw o ymgyrchoedd (20’s Plenty, Plastic Free Communities) a phrosiectau cymunedol llawr gwlad ymarferol, gan gynnwys plannu a chynnal Perllan Cymunedol GPG, i helpu i adeiladu cymuned leol fwy gwydn a chynaliadwy.