Gwirfoddoli gyda ni!

Darganfyddwch Mwy

Mae'r rolau gwirfoddol isod ar gael yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol nesaf ym mis Hydref.

Os hoffech gael rhywfaint o wybodaeth am bob post, defnyddiwch y ffurflen gyswllt ar y dudalen hon

 

Golygydd Cylchlythyr

Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol (tymor blwyddyn)

Swyddog y Wasg

Swyddog Datblygu Partïon Lleol

Trysorydd

Ysgrifennydd Cyffredinol

Cydlynydd Etholiadau

Ysgrifennydd Aelodaeth (tymor blwyddyn)

Cydlynydd Cynadleddau (tymor blwyddyn)

Swyddog Canlyniadau Etholiadol (tymor blwyddyn)

Pwyllgor Rheolau Sefydlog (tymor blwyddyn, 5 aelod)

Mae'r holl rolau am dymor o 2 flynedd ac eithrio'r rhai a nodir yn wahanol.

The Gwent Green Party are looking for the following roles

Press Officer Support
Supporter Communications Coordinator
Volunteer & Phone Bank Coordinator
Council Campaign Coordinators

You can click the above header to read more

Please enter your name.
Please enter a message.