Elections to each of the 22 local councils in Wales will take place on 5th May 2022. Local elections only happen every five years in Wales, and the Green Party are campaigning hard to make sure Greens are elected so they can put our principles of social and environmental justice into action.

Local councils are responsible for education, housing, social services, highways and transport, waste and recycling, leisure and cultural services, consumer protection, environmental health, economic development, planning and emergency preparedness.

Elected Greens can ensure that vulnerable people get the services they need while protecting nature and our climate.

We now have 463 hard-working councillors elected across 165 local authorities in England and Wales. That number will grow this May with several breakthroughs forecast across Wales.

If you want to be part of the Welsh Green Breakthrough, please make a donation now to support our campaign.

Diolch yn fawr

Mae Plaid Werdd Cymru yn arwain y frwydr dros weithredu yn yr hinsawdd a chymdeithas deg i bawb yng Nghymru.

Bydd ein Bargen Newydd Werdd ar gyfer dyfodol cyfiawn a chynaliadwy nid yn unig yn amddiffyn ein hamgylchedd ond hefyd yn darparu swyddi ac yn cryfhau gwasanaethau cyhoeddus, gan gefnogi'r rhai a adawyd ar ôl gan Lafur a'r Ceidwadwyr wrth i hen ddiwydiannau Cymru ddirywio. Mae ansawdd bywyd a lles cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol wrth wraidd ein credoau.

Mae gennym bleidiau lleol ym mhob rhan o Gymru ac mae ein haelodau'n weithgar mewn cymunedau lleol i gefnogi'r rhai sy'n agored i niwed, diogelu'r amgylchedd ac ymgyrchu dros newid.

Ni fu erioed amser gwell i ymuno â'r Blaid Werdd a bod yn rhan o'r newid sydd i ddod. Ymunwch â ni nawr.

Cyfrannu i Gefnogi ein hymgyrchoedd

Helpwch ni i gael y Gwyrddion yn cael eu hethol yng Nghymru