Mae Plaid Werdd Cymru yn arwain y frwydr dros weithredu yn yr hinsawdd a chymdeithas deg i bawb yng Nghymru.

Bydd ein Bargen Newydd Werdd ar gyfer dyfodol cyfiawn a chynaliadwy nid yn unig yn amddiffyn ein hamgylchedd ond hefyd yn darparu swyddi ac yn cryfhau gwasanaethau cyhoeddus, gan gefnogi'r rhai a adawyd ar ôl gan Lafur a'r Ceidwadwyr wrth i hen ddiwydiannau Cymru ddirywio. Mae ansawdd bywyd a lles cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol wrth wraidd ein credoau.

Mae gennym bleidiau lleol ym mhob rhan o Gymru ac mae ein haelodau'n weithgar mewn cymunedau lleol i gefnogi'r rhai sy'n agored i niwed, diogelu'r amgylchedd ac ymgyrchu dros newid.

There has never been a better time to join the Green Party and be part of the change that is coming. Join us now.

Donate to Support our Campaigns

Help us get Greens elected in Wales